Smartevaluering

SmartEvaluering er Danmarks første evalueringsværktøj, som specialiserer sig i at hjælpe efterskoler med at gennemføre og analysere obligatoriske evalueringer og offentliggøre resultaterne, samt handlingsplanen, via skolens egen landingsside på SmartEvaluering.dk/EfterskolensNavn.

Konceptet bygger på, at en efterskole blot skal linke til sin landingsside på SmartEvaluering.dk og så vil skolen opfylde Ministeriets krav til åbenhed og gennemsigtighed. SmartEvaluering er godkendt af Ministeriet.

Vil du have en demonstration, så skriv endelig på stefan@smartevaluering.dk

Sådan sparer en efterskole 20 timer om året på evalueringer

Processen går ud på, at en i kan importere en professionel skabelon, hvor i efterfølgende frit kan slette eller tilføje spørgsmål. Der er eks. 3 skabeloner for den Årlige Evaluering af Undervisningen som hhv. indeholder 12, 50 og 77 spørgsmål.

I tilpasser spørgerammen, lægger et link til evalueringen ud på jeres Intranettet og indsamler besvarelser. Når i har opnået tilpas mange svar lukkes evalueringen – i bestemmer herefter selv, om samtlige resultater skal offentliggøres på jeres landingsside eller kun de påkrævede 8, som omhandler undervisningen. I kan herefter let sammenligne resultaterne af eks. den obligatoriske slutevaluering i april med en midtvejsevaluering foretaget i oktober eller evalueringen fra forrige skoleår. Resultaterne vil blive vist ved hjælp af sidestillede søjler i et diagram.

I kan også let finde tendenser i jeres data ved at sammenholde eks. køn, klasse eller bosted på efterskolen med, om man har følt sig mobbet eller tilfredsheden med undervisningen.

Arbejdspladsvurderinger

SmartEvaluering vil i løbet af 2018 få tilføjet et ekstra modul, sådan efterskoler også kan gennemføre arbejdspladsvurderinger via værktøjet – altså en platform til alle evalueringer.

Ikke kun for efterskoler – SmartEvaluering kan hjælpe alle Frie Skoler, men…

SmartEvaluering bliver lige nu 100 % målrettet efterskoler, men Ministeriet stiller evalueringskrav til alle Frie Skoler og derfor vil SmartEvaluering kunne hjælpe de knap 1000 skoler, som Loven om Frie Skoler berører.

SmartEvaluering kan tilpasses netop jeres skole for at i kan få mest mulig værdi ud af den. Har du derfor feedback eller et godt råd til mig, så skriv endelig på stefan@smartevaluering.dk eller ring på 27829005.