Persondatapolitik for De Frie Skolers Indkøb I/S

For DFSI er det vigtigt at beskytte de personoplysninger, du deler med os. Derfor har vi en persondatapolitik, der sikrer, at dine oplysninger behandles ansvarsfuldt, med respekt for dit privatliv og naturligvis i overensstemmelse med lovgivningen på området.

Persondatapolitikken definerer, hvem der har dataansvaret for de personoplysninger, du deler med os, og hvilke oplysninger vi indsamler, samt hvordan de bruges. I persondatapolitikken findes også oplysninger om de rettigheder og valgmuligheder, du har i forhold til de personoplysninger, du har delt med os.

 1. Dataansvar

1.1 Hvem er den dataansvarlige?

De Frie Skolers Indkøb (DFSI), CVR-nr. 33935692, Jegstrupvænget 225, 8310 Tranbjerg, er dataansvarlig for de personoplysninger, du deler med os, når du besøger vores hjemmeside, har telefonisk kontakt eller modtager vores nyhedsbrev. Ønsker du at rette henvendelse til DFSI, kan det ske på e-mail til info@dfsi.dk eller telefon: 5131 6800 / 5131 1880.

1.2 Klagemulighed

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger er du velkommen til at kontakte os.

De Frie Skolers Indkøb I/S
Jegstrupvænget 225
8310 Tranbjerg
Telefon: 51316800 / 51311880
E-mail: info@dfsi.dk

Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

 1. Indsamling af personoplysninger

Indsamling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde:

 • Når du har fået et login til vores hjemmeside.
 • Når du tilmelder dig DFSI’s nyhedsbrev
 • Når du anmoder om at få tilsendt materiale
 • Når du kommunikerer med os

Følgende typer af personoplysninger kan DFSI registrere om dig:

 • Kontaktoplysninger, herunder navn, arbejdstelefonnummer, arbejdsadresse, og arbejds-mail.
 • IP-adresse
 1. Behandling af personoplysninger

Vores grundlag for behandling af dine personoplysninger er primært opfyldelse af anmodninger modtaget fra dig. Vi behandler derudover dine personoplysninger på grundlag af vores legitime interesse i at foretage markedsføring, udvikle eksisterende samt nye services, foretage analyser og statistik af vores kundesegmenter, eller hvis du har givet et specifikt samtykke til en konkret behandling.

Overstående kan til enhver tid opdateres i takt med eventuelle ændrede forretningsmæssige behov og lovkrav.

 1. Markedsføring via mail

Når du har afgivet din tilmelding, vil du i mange tilfælde modtage en bekræftelse via e-mail. Vi bruger ikke oplysningerne til at sende uopfordret e-mails. Du vil alene blive kontaktet af DFSI vedrørende nyhedsbreve, såfremt du aktivt har bedt om det via en af DFSI’s bestillingsformularer eller via siden for tilmelding af e-mail-tjenester.

Du kan altid afmelde modtagelsen af e-mail-tjenester i vores nyhedsbreve.

 1. Opbevaring af dine personoplysninger

Alle personoplysninger opbevares på betryggende vis, og er kun tilgængelige for relevante medarbejdere i DFSI. Jævnfør reglerne i databeskyttelsesloven sletter vi person-oplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, hvormed de er indsamlet, eller vi er forpligtet til at opbevare. Det kan forekomme, at oplysninger opbevares i længere tid i anonymiseret form.

 1. Videregivelse til tredjemand

Videregivelse af dine personoplysninger til tredjeparter kan i øvrigt ske, hvis du har givet dit samtykke hertil. Vi kan derudover videregive dine personoplysninger til tredjeparter, hvis det er nødvendigt for opfyldelse af en aftale, som du er part i eller på baggrund af vores legitime interesse.

 1. Sikkerhed

I DFSI lægger vi stor vægt på, at du trygt kan bruge vores hjemmeside.

I det omfang, der fra DFSI’s hjemmeside linkes til andre hjemmesider, er DFSI ikke ansvarlig for indholdet og sikkerheden på disse sider. Vi opfordrer til, at du læser persondatapolitikken på disse hjemmesider.

 1. Dine rettigheder

Når du deler dine personoplysninger med os, har du en række rettigheder, du kan benytte dig af. Du har ret til at få oplyst hvilke personoplysninger om dig, vi behandler. Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret de personoplysninger, som vi har registreret om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt bede os om at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Du kan til enhver tid benytte retten til at få slettet de oplysninger, vi indsamler om dig. Du er derudover berettiget til at gøre indsigelse imod indsamlingen og bede om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses. Hvis personoplysninger om dig er forkerte, har du ret til at få dem korrigeret.

Ønsker du at gøre brug af disse rettigheder kan du kontakte os på info@dfsi.dk eller telefonisk på tlf. 5131 6800 / 5131 1880.

 1. Brug af Cookies

Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Første gang du tilgår vores hjemmeside, vil du blive bedt om at godkende disse.

Vi vil løbende opdatere vores persondatapolitik som følge af ændringer i juridiske eller driftsmæssige krav. Vi vil meddele sådanne ændringer i overensstemmelse med lovgivningen.

Tranbjerg, Januar 2024