Dansk Sundhessikring

SUNDHEDSFORSIKRING
Du har via dit job mulighed for at købe en sundhedsforsikring fra Dansk Sundhedssikring. Nedenfor kan læse om nogle af de vigtigste dækninger i oversigtsform. Det er dog vilkårene der udgør det endelige aftalegrundlag.

SundhedsNavigator
SundhedsNavigator leveres af sygeplejersker og læger, og omfatter hjælp til at komme rigtigt og hurtigt igennem det samlede forløb til alle behandlingskrævende helbredsproblemer – også dem som forsikringen ikke kan dække, men som skal løses i det offentlige sundhedsvæsen. Dansk Sundhedssikring ved, hvor ekspertiserne til de forskellige behandlinger/operationer findes, og hjælper med navigationen og tovholderfunktion, så du kommer rigtigt og hurtigt igennem forløbet.

Behandling hos fysioterapeut, kiropraktor og psykolog
Der er ingen på forhånd definerede antalsbegrænsninger under forudsætning af lægelig evidens for behandlingen og opnåelse af kurering eller væsentlig og varig forbedring. Benyt vores netværk eller vælg selv behandler.

Akut krisehjælp
Akut krisehjælp ved krisepsykologer, dækker ved dødsfald hos nærtstående person, hvis man bliver udsat for røveri eller overfald, eller hvis man bliver diagnosticeret med en alvorlig sygdom samt lignende situationer. Der skabes kontakt til krisepsykolog inden for 3 timer når det er påkrævet.

Hurtig undersøgelse
Ved behov for forundersøgelse hos privatpraktiserende speciallæge med henblik på at få stillet en diagnose, vil dette ske inden for maksimalt 10 arbejdsdage og normalt inden for 2-4 arbejdsdage. Forundersøgelsen omfatter også evt. billeddiagnostiske undersøgelser.

Hurtig hospitalsbehandling
Hvis forsikrede skal gennemgå hospitalsbehandling med baggrund i den stillede diagnose vil behandlingen blive iværksat inden for 10 hverdage, efter diagnosen er stillet og Dansk Sundhedssikring og behandlingsstedet har modtaget henvisning/diagnoseresultat/journaloplysninger.

Medicinsk efterbehandling og kontrol i op til 6 måneder efter operation.
Efter hospitalsbehandling/operation er forsikrede omfattet nødvendige efterkontroller og dækning af lægeordineret medicin i tilknytning til operationen i op til 6 måneder efter operationen.

Genoptræning, hjemmesygepleje og hjemmehjælp
Det offentlige skal sikre genoptræning straks efter en operation, ligesom der også ydes hjemmehjælp og hjemmesygeplejerske, når lægen skønner det nødvendigt. Dansk Sundhedssikring sikrer, at hjælpen iværksættes inden for 10 arbejdsdage efter den dækningsberettigede behandling/operation er afsluttet.

Misbrugsafvænning
Dansk Sundhedssikring hjælper med at benytte de offentlige tilbud på misbrugsafvænning, herunder behandlingsgarantien for alkoholmisbrug på 2 uger. Det offentlige tilbyder også behandling af øvrige misbrugsformer.

Second Opinion
Når der er tale om livstruende sygdomme eller særlig farefyldt behandling dækkes second opinion hos anden speciallæge.

Transport og ledsager
Hvis der er behov for liggende transport eller transport over lang afstand, dækker vi dette jævnfør vilkårene.

Kontakt
Ordningen købes gennem Söderberg & Partners pensionsmæglere. Den koster per person 2.100,- årligt (2017).
Kontakt Gorm hos Söderberg & Partners på mail eller telefon: Gorm Sigaard gorm.sigaard@soderbergpartners.dk / +45 6611 8838

Du modtager ved oprettelsen en mail med link til betingelserne og informationer om brug af forsikringen. Mailen er dit dækningsbevis. Du ringer på 70 20 61 21 når du har brug for hjælp. Vi har aktiv skadesbehandling kl. 08.00 – 17.00 alle årets dage. – se mere på ds-sundhed.dk