Skadedyrssikring

Professionel rådgivning, sikring og bekæmpelse af skadedyr.

 

Primære risici forbundet med skadedyr.

Hygiejne

Skadedyr bringer mange farlige bakterier, der kan forårsage sygdomme og allergier og udgør reel fare
for helbred og fødevaresikkerhed.

Skader

På trods af deres lille størrelse udgør skadedyr en reel trussel mod bygninger og faciliteter. De kan angribe elektriske kabler, beskadige udstyr, ødelægge, forurene lagre og endda forårsage brand.

Image

I disse tider kan et fotografi delt på sociale medier, ses millioner af gange i løbet af få timer. Tilstedeværelsen af skadedyr kan hurtigt få en ukontrollerbar mediedimension med økonomiske og sociale konsekvenser for din virksomhed.

Rådgivning og rapportering

  • Bygningsgennemgang og skræddersyet implementeringsplan.
  • Afdækning af din virksomheds behov og mål for skadedyrssikring.
  • Kontrol af fælder og jævnlige skift af forbrugsvarer.
  • Sporbarhed sat i system med 24 timers overvågning af fælder.
  • Specifik rådgivning og anbefaling om forebyggelse og bekæmpelse af skadedyr.
  • Servicerapporter mailes til dig efter hvert besøg.
  • Hurtig reaktion og bekæmpelse i tilfælde af angreb.
  • Fokus på præventiv beskyttelse, så du er sikret bedst muligt.